Honma BERES IE-06 2S grade (Flex S, R)

Flex: R, S
Shaft: ARMRQX-2S 43
59.500.000 đ

IRON SET 6CLUBS: #6 – #11

SW: 9.900.000Đ

còn 10 hàng

Mã: HONMA JPR Danh mục: ,