GOLF PLAZA

  • Văn phòng giao dịch: Số 276, Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
  • Điện thoại: 0902.109.159
  • Email: sale.golfplaza@gmail.com
  • Website: golfplaza.com.vn